Ordningsregler

Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation (SCR) är Grönhag medlemmar i. Detta innebär att man måste ha ett giltigt campingkort vid incheckning. Kortet kan köpas via vår hemsida eller camping.se. Läs mer om kortet och dess förmåner samt rabatter på www.scr.se

Biltrafik tillåten inom området kl. 06.00-23.00. Vid sen hemresa parkera bilen utanför området. Bommen är stängd kl. 23.00–06.00. Viss trafik med arbetsfordon kan förekomma.

Fartbegränsning för fordon 20km/tim.

Visa hänsyn. Det är många som bor på campingen och det är viktigt att visa hänsyn gentemot sina grannar. Tänk på att inte spela hög musik eller köra bil mer än nödvändigt.

Tystnad ska iakttagas kl. 23.00–06.00.

Nattvakter patrullerar området nattetid under högsäsong. Under lågsäsong kan vakt alltid nås via telefon. Vakt skall ovillkorligen lydas.

Elstolpar. För anslutning behövs i de flesta fall en EU-adapter. Elkabel mellan kopplingspunkt och husvagn ska vara i god kondition och godkänt för utomhusbruk samt för rätt amperetal. Detta ansvar åligger husvagns- eller husbilsägaren. Alla kablar ska vara EU-godkända. Kabeln ska inte vara längre än nödvändigt då det innebär stora spänningsfall. EU-adapter finns att köpa i receptionen.

Hundar ska hållas kopplade och rastas utanför området. För alls trevnad, plocka upp efter din hund!

Rökning är förbjuden i alla stugor, servicehus och sällskapshus! Släng inga fimpar på marken, tänk på barnen och djuren!

Toaavfall tömmer du i särskilda utslagsbackar i servicehusen.

Grillning får endast göras i grill pga. brandfaran. Askan lämnas i plåttunna med texten GRILLKOL. Engångsgrillar är ej tillåtna. Grillar finns att låna, begränsat antal.

Brandsäkerhet. Enligt den brandskyddsförordning vi lyder under, ska ett säkerhetsavstånd på 4 meter hållas till angränsande campingenhet (husvagn, husbil, tält). På vissa platser uppnås detta genom att enheten placeras 2 meter in på tomten åt alla håll.  Andra platser får man hjälp vid incheckning för att ställa sig rätt. Enligt samma förordning föreskrivs också att det inte får finnas mer en 1 enhet per tomt + ev. förtält, samt att endast 1 bil får parkeras på tomten. De ekipage som ställer sig på annat sätt ska omedelbart vid tillsägelse ändra uppställning enl. ovan. Om så inte görs kan gästen avvisas från campingplatsen.

Större tältanordningar. Det är inte tillåtet att sätta upp större tältanordningar så som partytält och militärtält.

Parkering. Endast en bil får parkeras per tomt. Övriga bilar skall parkeras utanför campingens område. Kontakta receptionen för mer information.

Gasol- och el-utrustning skall vara prövad samt godkänd enligt gällande bestämmelser.

Biltvätt är ej tillåten på campingområdet

Dieselverk är ej tillåtet att nyttja.

Att upplåta eller hyra ut tomt/stuga i andra hand är ej tillåtet.

Åldersgräns. Alla som bor utan sin målsman måste ha fyllt 18 år för att få bo på campingen.

Skador och förlust av ägodelar ansvarar ej campingvärden för.

Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar, eller bryter mot dessa ordningsregler, kan göras ersättningsskyldiga och avisas från området. Vid en avhysning sker ingen återbetalning och du är skyldig att betala för hela den bokade perioden.

 

Vi önskar dig en trevlig vistelse på Grönhags Camping.

Varmt välkomna!